Privacy statement

Privacyverklaring

Megiusdouchestrips kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de

diensten van Megiusdouchestrips, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier

op de website aan Megiusdouchestrips verstrekt. Megiusdouchestrips kan de volgende

persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Megiusdouchestrips gegevens nodig heeft

Megiusdouchestrips verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Megiusdouchestrips uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren

van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Megiusdouchestrips gegevens bewaart

Megiusdouchestrips bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een

jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Megiusdouchestrips verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Megiusdouchestrips worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de

website. Megiusdouchestrips gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Megiusdouchestrips maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Megiusdouchestrips bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics

hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten

over de Website aan Megiusdouchestrips te kunnen verstrekken en om haar adverteerders

informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Megiusdouchestrips heeft hier

geen invloed op.

Megiusdouchestrips heeft Google geen toestemming gegeven om via Megiusdouchestrips verkregen

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@megiusdouchestrips.nl. Megiusdouchestrips zal

zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Megiusdouchestrips neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Megiusdouchestrips maakt gebruik van een

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen

vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Megiusdouchestrips

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Megiusdouchestrips op via info@megiusdouchestrips.

www.megiusdouchestrips.nl is een website van Megiusdouchestrips. Megiusdouchestrips is als volgt te

bereiken:

Postadres/Vestigingsadres: Gelderdonksestraat 5 4891 PD Rijsbergen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK Breda Nr. 20029092

Telefoon: 076-5962551

E-mailadres: info@megiusdouchestrips.nl